Teamleider/manager Kinderopvang

Stichting SPOM is een stichting met visie op de toekomst voor onderwijs en opvang. Vier jaar geleden is SPOM gestart met kinderopvang binnen een integraal kindcentrum (IKC) en dit jaar wordt dit binnen de organisatie verder uitgebouwd. Voor de aansturing van de kinderopvang binnen twee kindcentra zijn wij op zoek naar één teamleider.

Algemeen
De teamleider die wij zoeken is een enthousiast verbinder en wordt leidinggevende van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang bij IKC De Kubus in Druten Centrum en van de buitenschoolse opvang bij IKC De Appelhof in Druten Zuid. In 2017 vinden er diverse veranderingen plaats door het nieuwe kwaliteitskader kinderopvang en de harmonisatie van peuterspeelzalen. Van de nieuwe teamleider wordt verwacht dat zij haar uren wil uitbreiden als het aantal aansturingseenheden toeneemt.

In de organisatie wordt de teamleider formeel aangestuurd door de bestuurder Kinderopvang. Voor de dagelijkse werkzaamheden en de verbinding tussen de werksoorten is de directeur van het IKC verantwoordelijk. De teamleider maakt onderdeel uit van het managementteam bij De Kubus, samen met de overige teamleiders in het IKC.

Teamleider is specialist
Als teamleider ken je de kinderopvang als geen ander en geef je het IKC mede vorm. Je voelt je verantwoordelijk voor de afstemming met de andere teamleiders en laat de verbinding tussen onderwijs en opvang groeien. Je gaat voor kwaliteit met pedagogische visie, waarbij de ouder en het kind centraal staan. Je werkt resultaatgericht met een efficiënte bedrijfsvoering.

Functie-eisen
 Minimaal HBO-diploma, relevant voor het werken als leidinggevende in de kinderopvang;
 Ervaring als leidinggevende in de kinderopvang;
 Verbindend leiderschap met een coachende stijl;
 Sociale vaardigheden om binnen een schoolteam en met verschillende leidinggevenden te kunnen werken;
 Stressbestendig en besluitvaardig;
 Kennis en ervaring met de bedrijfsvoering binnen de kinderopvang.

Wij bieden
Een aantrekkelijke baan met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De teams waar je leiding aan gaat geven zijn deskundig en gemotiveerd. De kindcentra zijn door hun organisatie binnen het onderwijs vernieuwend in Nederland en daar maak je deel van uit. Salariëring conform CAO-kinderopvang schaal 10.

Solliciteren
Spreekt deze functie je aan en bezit je de kwaliteiten die wij vragen? Mail dan uiterlijk 1 februari 2017 een sollicitatiebrief met CV naar Eline Baas (e.baas@spommaasenwaal.nl).
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken is gepland op 8 februari 2017 en de tweede ronde op 13 februari 2017. Voor informatie kun je contact opnemen op 23 en 26 januari met Helma Verbeet, bestuurder SPOM Kinderopvang, telefoon 06-10297882.