Gedurende de jaren 2013-2015 heeft onze school deelgenomen aan een Comeniusproject.
Een project, gericht op het aangaan van internationale contacten met andere Europese basisscholen aan de hand van een thema.

In november 2013 gingen meneer Johan en meneer naar een soort speeddate voor scholen in Boedapest.
Daar werden contacten gelegd met een aantal scholen en deze scholen werden het eens om een project te schrijven over duurzaamheid.
Aan het eind van deze driedaagse speeddate werd de samenwerking met elkaar beklonken!

 Thema: duurzaamheid / milieu / afval

Elke partnerschool ging op onderzoek in de omgeving van de school.
Milieuproblemen werden bekeken.
De leerlingen bedachten concrete acties om de omgeving rond elke partnerschool te verbeteren.
Door de samenwerking met de verschillende landen werd Internationalisering en Engels bevorderd.

De partnerscholen kwamen uit de volgende landen:
Zweden, Portugal, Tsjechië, Polen en twee scholen uit Hongarije

Doelstellingen waren:

BEWUSTWORDING:
• Observeren en het verkennen van de omgeving van andere landen door een bezoek, digitaal communiceren en bestuderen op internet.
• Vergelijken en bespreken van de resultaten van de onderzoeken van elke partnerschool.

LEREN VAN ELKAAR (VAARDIGHEDEN):
• Het maken van presentaties bij het bezoeken van andere landen.
• Films maken over een gebied in de buurt met milieuproblemen.
• Fotoalbums maken.
• Brochures maken met foto’s van verontreinigde / ontboste gebieden en plaatsen met een goede ecologische omgeving.
• Bedenken en opzoeken van informatie, oplossingen en maatregelen voor lokale overheden om de duurzaamheid van onze planeet te bevorderen.
• Het maken van tentoonstellingen van afval op de schoonmaakdag.
• Een songbook maken. Met het thema water en het belang ervan voor levende wezens. Twee nummers van elke school.
• Praten met anderen over recycling in elk land.

SAMEN LEREN OVER (KENNIS):
• Leren over klimaatproblemen en de opwarming van de aarde.
• Laat de leerlingen ervaren wat ze kunnen doen in kleine stappen, zodat ze begrijpen dat zelfs kleine stappen kunnen bijdragen aan een zinvolle verbetering van het milieu.

Site: http://waste.hemsida24.se/
Op deze site werden bevindingen gedeeld en konden leerlingen en leerkrachten informatie met elkaar uitwisselen.

Planning:
• 15 – 19 oktober 2013: Kick-off Zweden. Opstarten en vormgeven van het project. Presentatie over de school / het land / de omgeving. Uitslag logo competitie. Thema: Water.
o Elke partner school maakt een filmpje van 3-5 minuten over lokale milieu problemen.
• 1 – 5 december 2013: Bezoek Nederland. Thema: Ecologische acties. Compilatie maken van de 7 filmpjes over milieu problemen in de omgeving. Bespreken van oplossingen voor de milieu problemen.
o Kies liedjes uit over water en natuur en stuur ze naar Tsjechië.
• 19 – 23 februari 2014: Bezoek Portugal. Thema: Schone energie. Brochures maken met foto’s van elke partner school.
o Werken aan oplossingen voor de milieu problemen. Partnerscholen delen met elkaar.
o Schoonmaakdag op alle scholen. Tentoonstelling maken en foto’s delen op de website.
• 13 – 17 mei 2014: Bezoek Tsjechië. Thema: Alternatieve manieren van reizen. Songbook maken met de liedjes over water. Werken aan oplossingen voor de milieu problemen.
o Evalueren van oplossingen voor milieuproblemen van andere landen. Delen op website.
o Excursies rondom natuur / milieu / afval / recycling. Delen op website.
• Oktober 2014: Bezoek Hongarije 1. Thema: Vervuiling. Compilatie maken van de verslagen van schoolreisjes.
o Verder werken aan oplossingen voor de lokale milieu problemen.
o Lokale wedstrijd thema ‘Waterworks’. Elke partner school kiest 1-3 inzendingen voor in Hongarije.
• Februari / maart 2015: Bezoek Hongarije 2. Thema: Ecologisch voedsel. ‘Waterworks’ tentoonstelling. 1 document maken rondom het thema duurzaamheid van de planeet.
o Evaluatie oplossingen milieu problemen. Verslag maken met foto’s. Delen op website.
• Mei 2015: Bezoek Polen. Thema: Opwarmen van de aarde en consequenties. Brochure maken met oplossingen van de milieu problemen voor elk land.
• Evaluatie van het project door leerlingen en leerkrachten.

Van de meeste bezoeken werden PP-verslagen gemaakt, die u hierbij aantreft!

Bezoek aan Nederland december 2013
Bezoek aan Portugal februari 2014
Bezoek aan Zweden oktober 2013

 

Comenius project ‘WASTE’ in Portugal 19 – 23 februari 2014.comenius logoThérèse, Elvera, Anne, Errol, Niek, Layla en Fleur zijn voor het Comenius project 5 dagen in Portugal geweest. Ze hebben een bijzondere en inspirerende tijd gehad. Het thema van het Comenius project is ‘Waste’ (afval, milieu en duurzaamheid). Tijdens de uitwisseling in Nederland hebben we de verschillende milieuproblemen in alle landen besproken. In Portugal hebben we samen oplossingen bedacht voor deze problemen. Door de samenwerking met de verschillende landen wordt Internationalisering en Engels bevorderd. De partnerscholen komen uit de volgende landen: Zweden, Portugal, Tsjechië, Hongarije 1, Hongarije 2 en Polen.

We hebben allemaal een fantastische tijd gehad en zullen deze ervaring niet snel meer vergeten. Samenwerken met andere nationaliteiten en leren van elkaar is geweldig. Op naar de volgende uitwisseling in Tsjechië, mei 2014. Voor meer foto’s en informatie kun je kijken op de facebook pagina van de Appelhof en de project website: http://waste.hemsida24.se/