Sinds 2012 heeft de school internationale contacten. We hebben deelgenomen aan een Comeniusproject tussen 2013 en 2015. In januari 2016 heeft de werkgroep geprobeerd een nieuw project binnen te slepen via het nieuwe Europese programma Erasmus+.

In november 2015 is meneer Rick Matser naar Dublin geweest om samen met een aantal Europese basisscholen een project te schrijven. Het project is in maart 2016 ingediend en afgelopen juli 2016 kregen we te horen dat ons project in aanmerking kwam om gefinancierd te worden

Enige details over het project:

Duur project:  Twee jaar. Van september 2016 tot juni 2018.

Naam project:  Sustainable skills 2032 (Acroniem: 2032)

Doel project:

*We verkennen in 6 verschillende landen op welke wijze 21st century skills worden gebruikt in de diverse curricula.

*We focussen in klassen op deze vaardigheden en organiseren workshops voor leerkrachten om hun eigen vaardigheden te koppelen aan het gebruik van de 21st century skills in de klas.

*We leren van en met elkaar en komen uiteindelijk tot het oefenen van vaardigheden die leerkrachten nodig hebben om de kinderen nu al goed te kunnen voorbereiden op een arbeidsmarkt in 2032.

Deelnemende landen:

Opzet project in het kort:

– er zijn 6 uitwisselingen van leerkrachten voorzien. Er vinden gedurende deze studiebezoeken geen  leerling uitwisselingen plaats

– elke uitwisseling bestaat uit eenzelfde opzet. Diverse workshops en studiebezoeken voor leerkrachten.

– er wordt ook buiten de uitwisselingen om in de klassen gewerkt aan de vaardigheden van de leerlingen. Dit wordt in principe gedaan door de leerkrachten die meewerken aan het project en meedoen in de uitwisselingen.

– de inhoudelijke kant van het project is er ook een mogelijkheid voor leerkrachten op basis van een bilateraal contact een partnerklas te hebben. Boeiend om te corresponderen met een collega van een partnerschool!!

Divers:

  • Internationalisering is een doelstelling van ons Schoolplan 2020
  • dit project is uitstekend te combineren met de vaardigheden uit ons IPC.
  • gelegenheid voor alle leerkrachten om inspiratie op te doen in het buitenland.
  • het geeft betekenis aan het leren van het vak Engels.
  • de onkosten van dit gehele project worden gedekt door de subsidie die we krijgen door het project. Concreet is dat ongeveer 18 duizend euro.
  • de coördinatie van dit project is in handen van een werkgroep op school en met name van juf Chantal Viergever en juf Esther Lejeune.