MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOOL

MISSIE statement;
Leren en spelen doen we samen
De Appelhof is een Integraal Kind Centrum waarin kinderen, leerkrachten en ouders met en van elkaar leren en elkaar uitdagen om zichzelf en het onderwijs proactief en grensverleggend te ontwikkelen. Wij willen onze kinderen de basis geven die ze nodig hebben om uit te groeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen die nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen en in staat en bereid zijn om deze met een open en onderzoekende houding tegemoet te treden.

VISIE
RELATIE ALS VOORWAARDE VOOR ONTWIKKELING
Mensen ontwikkelen zich in relatie tot anderen. Onze kinderen moeten zich daarom verbonden weten met de mensen om zich heen. Weten dat je erbij hoort en je veilig voelen, zijn daarbij belangrijk. Relatie, of verbondenheid, maakt ook dat jij jezelf laat inspireren door wat een ander kan.
Die ander daagt je uit om je grenzen te verleggen. Dit gebeurt bij uitstek wanneer je samen leert of speelt. Kinderen en volwassenen die samen werken, komen verder dan alleen. Samenwerking geeft je bovendien de kans om jezelf en je eigen vaardigheden en talenten, en van een ander te leren kennen. Wij dagen onze kinderen daarom uit om samen te leren en te spelen.

    AUTONOMIE en COMPETENTIE

Kinderen laten graag zien wat ze kunnen. Deze behoefte aan competentie zorgt ervoor dat ze op zoek gaan naar uitdagingen en activiteiten die aansluiten bij hun capaciteiten. Wij bieden uitdaging op maat en ruimte aan ieder kind om voor zichzelf passende leerdoelen te stellen, binnen de basisgroep.
Wij dagen hen uit om autonoom te zijn.

    UITDAGING, VERTROUWEN EN ONDERSTEUNING.
Onze opdracht is om de kinderen uit te dagen, hen vertrouwen te geven en hen te ondersteunen in hun gehele ontwikkeling. Dit positieve leerklimaat vraagt leerkrachtvaardigheden als een goede interactie, een goede instructie en een goed klassenmanagement.
Vertrouwen betekent bij ons ook dat kinderen de ruimte krijgen om hun nieuwsgierigheid te volgen, te experimenteren en fouten te maken. Kinderen ontwikkelen hierdoor zelfvertrouwen en leren ook anderen vertrouwen en ruimte geven.

     ONTMOETEN, RUIMTE GEVEN EN VERBINDEN
Wij zijn een IKC, wij streven met onze partners naar een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar,
wij organiseren ons onderwijs in units waarbinnen leerlingen in horizontale- en verticale samenstelling spelen en werken,
wij willen de ouders en schoolomgeving actief betrekken bij onze school.
Dus, moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen, samen optrekken.
Ieder mens heeft ruimte nodig om te ontwikkelen. Deze ruimte moeten we elkaar geven en deze ruimte moet je ook durven nemen.
Als wij een relatie tot elkaar hebben is er is altijd een verbinding, een geheel van losse dingen, een gezamenlijkheid die maakt dat we ons verbonden voelen met elkaar, en we weten waar we naar toe willen met elkaar.

Onze kernwaarden/ kernwoorden staan niet los van elkaar. De omschrijving van onze visie is dan ook een geheel.