IKC de Appelhof

Integraal Kind Centrum De Appelhof biedt onderwijs en opvang voor kinderen van twee tot dertien jaar.
Wij werken in doorgaande lijnen aan hun ontwikkeling en bundelen onze krachten voor een breed
aanbod. Kinderen worden bij ons uitgedaagd om de wereld te verkennen en hun grenzen te verleggen.
Wij zorgen ervoor dat ze dit kunnen en durven.

Op IKC de Appelhof leren kinderen dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. De
kinderen in de bovenbouw stellen hun eigen leerdoelen en geven aan hoe ze deze gaan behalen/wat ze
daarvoor nodig hebben. We doen dit in kind-leergesprekken.

De komende jaren gaat dit een benadering zijn voor alle kinderen. Wij dagen uit, coachen en reiken dat
aan wat hij of zij nodig heeft om de gewenste stappen te kunnen zetten. Kinderen en volwassenen dagen
bij ons ook elkaar uit. De een kan iets wat de ander wil leren, of daagt je uit om hem of haar te helpen.
De ander wil iets onderzoeken of ontdekken en vraagt jou om dit samen te doen. Wij dagen kinderen
bovenal uit om samen te leren en te spelen.

Veiligheid is de rode draad die door IKC De Appelhof loopt. Alle kinderen bepalen regelmatig samen met
de leerkracht waar ze staan. Dit geeft hen de veiligheid die ze nodig hebben om een nieuwe stap te
durven zetten. Sociale veiligheid betekent voor ons ook dat kinderen weten dat ze zichzelf mogen zijn.
Dat ze gezien en gewaardeerd worden, erbij horen. In alle groepen van ons IKC.

Niet alleen kinderen, ook hun ouders zijn van harte welkom op IKC De Appelhof.
Wij bieden ook hen de kans om te laten zien waar zij goed in zijn. Met ons mee te denken en te doen.
Samen met ons te werken aan grensverleggende ontwikkeling van onderwijs en opvang.