Ouderraad

De Ouderraad organiseert samen met de directie en het team van leerkrachten de ouderhulp op onze school.

Op De Appelhof zijn ouders op verschillende manieren actief.

Ouderhulp is welkom bij groepsactiviteiten zoals b.v. het knutselen, het lezen, begeleiding bij gym en als klassenouder.

Daarnaast zijn er werkgroepen voor grotere activiteiten zoals het vieren van Sinterklaas, kerst en carnaval. De werkgroepen werken nauw samen met het evenementenbureau.

De Ouderraad is verantwoordelijk voor de inning en besteding van de ouderbijdrage. 

De Ouderraad bestaat uit 9 leden en vergadert één keer per maand, waarbij vanuit de directie Trea Derks aanwezig is.

De verkiezingen vinden plaats in juni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad (OR) 

Op dit moment zitten in de OR (2022-2023): 

Christel van Woezik (voorzitter) 

Gerdien Meijer (penningmeester) 

Martine Koks 

Inge Leenders 

Wendy Graven 

Carlijn Sas 

Vanuit school: Marion Vedder en Manuela Marcusse