Schoolplan van IKC De Appelhof 2020-2024

OBS de Appelhof vormt samen met Peutergroep de Appelhof en BSO de Appelhof sinds 2016 het Integraal Kindcentrum De Appelhof.
We formuleren, op basis van deze missie en visie, doelstellingen en geven aan hoe we hieraan werken.
Dit plan beschrijft bovendien de ontwikkelingsdoelen waaraan wij in de periode 2020 – 2024 willen werken.