Unit 1:

Groep 1-2a: Elvera Lemmers 
Groep 1-2b: Mieke van der Meijden – Emelie Sanders
Groep 1-2c: Hanneke de Lorijn 

Unit 2:
Groep 3-4a: Ellen Bas
Groep 3-4b: Charlotte Joling – Chantal Viergever
Groep 3-4c: Thérèse Salari – Maaike Hogebrug

Unit 3:
Groep 5-6a: Simone van Versendaal
Groep 5-6b: Saskia Groenendaal – Gerda Elsen
Groep 5-6c: Debbie in ‘t Veld

Unit 4:
Groep 7-8a: Willem van Lent – Joram Jansen (maandag)
Groep 7-8b: Willie Cornelissen
Groep 7-8c: Anneke van Iersel – Joram Janssen (vrijdag)

Conciërge: Mireille Hol
Administratief medewerker: Manuela Marcusse

Directeur: Marja Derks
Teamleider onderbouw: Trea Derks
Teamleider bovenbouw: Joram Janssen
Intern begeleider: Trea Derks

Leerkracht Prisma-groep: Léon van Tiem