Op deze pagina kunt u online het buitengewoon verlof aanvragen voor uw kind(-eren).
Een aantal gegevens dienen verplicht ingevuld te worden.
Als het formulier succesvol verzonden is zult u hiervan een kopie ontvangen in de mailbox van het e-mailadres wat u opgeeft in het formulier.

Voordat u het verlofformulier in gaat vullen, willen wij u graag wijzen op de richtlijnen die voor het verlof staan. In deze richtlijnen staat (indien mogelijk) ook aangegeven hoeveel dagen het verlof mag duren.
De richtlijnen voor het verlof zijn hiernaast te bekijken.

Indien de verlofaanvraag over een vakantieverlof gaat, dient ook het formulier “Vakantieverklaring werkgever” ingevuld te worden.