Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van
Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam:
www.groeisaampo.nl. Het gaat hierbij om onderstaande documenten:
– Gedragscode
– Klachtenregeling
– Klokkenluidersregeling
– Protocol schorsing en verwijdering
– Groeiplan 2021-2025 (strategisch beleidsplan)